Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

aaajlajk

June 27 2017

aaajlajk
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaolalaa olalaa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
aaajlajk
aaajlajk
9260 9f38 500
Reposted fromkjuik kjuik viakaszamanna kaszamanna
5498 e2df
Reposted fromjohnkeats johnkeats viakaszamanna kaszamanna
aaajlajk
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viagosiewska gosiewska
Reposted fromnokturnal nokturnal viagosiewska gosiewska
aaajlajk
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagosiewska gosiewska
aaajlajk
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
aaajlajk

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapachsiana zapachsiana
aaajlajk
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viazapachsiana zapachsiana
aaajlajk
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
aaajlajk
4898 7dbb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazapachsiana zapachsiana

June 02 2015

aaajlajk
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaShtriga Shtriga
aaajlajk
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
aaajlajk
4172 737a 500
Reposted frommisza misza viaShtriga Shtriga
aaajlajk
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaShtriga Shtriga
aaajlajk
4453 b08e 500
Reposted frompustemysli pustemysli viakreskowa kreskowa
aaajlajk
  • Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted fromkreskowa kreskowa
7014 1ed1 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakreskowa kreskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...