Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

aaajlajk
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaShtriga Shtriga
aaajlajk
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
aaajlajk
4172 737a 500
Reposted frommisza misza viaShtriga Shtriga
aaajlajk
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaShtriga Shtriga
aaajlajk
4453 b08e 500
Reposted frompustemysli pustemysli viakreskowa kreskowa
aaajlajk
  • Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted fromkreskowa kreskowa
7014 1ed1 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakreskowa kreskowa
aaajlajk
2374 fac5 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viasavor savor

May 28 2015

aaajlajk
Reposted fromasiksik asiksik viasavor savor
8429 e6f1 500
Reposted fromequineribbon equineribbon via13-days 13-days
5472 e69e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via13-days 13-days
aaajlajk
0154 e09e
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viacheersbaby cheersbaby
aaajlajk
8885 d986
aaajlajk
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viapamieciodlegle pamieciodlegle
aaajlajk

April 29 2015

aaajlajk
3950 d76a 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle via13-days 13-days
6490 9995 500
Reposted fromsunlight sunlight via13-days 13-days
2702 b12c
Reposted fromheroine0 heroine0 via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl